Missie, visie en kernwaarden

De naam van onze organisatie is één van de basis onderdelen van onze visie en missie. Parento is de samenvoeging van “Parent” en “Pareto”. Parent staat daarbij voor de (thuis)zorg die wij verlenen, parenting kan vertaald worden als ‘zorgen voor’. Pareto komt van de Italiaanse filosoof Pareto. Van hem komt de “Pareto oplossing” waarbij er een voor alle partijen zo gunstig mogelijk oplossing wordt gerealiseerd. De combinatie van deze zaken is onze missie: “We concentreren ons in de zorg op wat echt belangrijk is en realiseren daarbij een voor alle betrokken partijen zo gunstig mogelijke oplossing.”

Onze visie is: “Bij Parento Thuiszorg bieden wij professionele zorg met een vertrouwd gezicht. Vanuit onze platte organisatie en bewust kleine zorgteams kunnen we snel inspelen op (veranderende) zorgvragen. Hierbij zoeken we altijd naar de best mogelijke balans tussen de wensen en mogelijkheden van cliënten en medewerkers in samenwerking met de mantelzorger. Via diverse maatschappelijke activiteiten zijn wij betrokken bij de plaatselijke gemeenschap.”

Onze kernwaarden zijn:

  • Gelijkwaardigheid
  • Professioneel en deskundig
  • Vertrouwen
  • Warme zorg
  • Onderscheidend
  • Liefde/ compassie/ betrokkenheid