Wijkverpleging

Onder wijkverpleging verstaan we zowel verpleging als verzorging aan huis.

Voorbeelden:

  • Ondersteuning bij het aankleden, douchen of naar het toilet gaan.
  • Ondersteuning en begeleiding bij eten, voeding en medicijngebruik.
  • Ondersteuning bij beweging en houding.
  • Advies over het omgaan met uw ziekte.

Wat is ons aanbod?

Wij bieden wijkverpleging, dat betekent zowel verzorging als verpleging bij u thuis. Onze zorg richt zich op het verbeteren, behouden en stimuleren van uw zelfstandigheid. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving blijven.

Verzorging Thuis:      
Wanneer het zorgen voor uzelf soms te zwaar wordt of u niet meer in staat bent om het huishouden te doen, dan kunt u een beroep doen op de verzorging van Parento Thuiszorg. Onze verzorging richt zich op het ondersteunen of overnemen van uw dagelijkse persoonlijke verzorging waar nodig.

Verpleging Thuis: 
Als u verpleegkundige zorg thuis nodig heeft, dan kunt u een beroep op ons doen. Onze gediplomeerde medewerkers dienen medicatie en injecties toe, verplegen uw wonden en adviseren hoe om te gaan met uw ziekte of aandoening.

Hoe om te gaan met verwijzing en kosten?

U kunt wijkverpleging aanvragen als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft. Deze zorg valt onder de basisverzekering en kent geen eigen risico. Daarnaast kunt u aanspraak maken op wijkverpleging als onderdeel van de zorg binnen een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP). Een ZZP wordt afgegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Lees hier verder voor meer informatie over de Wet Langdurige Zorg.

Contact

Als u een dergelijke zorgvraag heeft, neem dan contact met ons op. Op basis van uw adres kijken we onder welk wijkteam uw zorgvraag valt. Het aanspreekpunt van dat wijkteam is een wijkverpleegkundige in uw wijk die uw omgeving en de voorzieningen goed kent. Samen met u en uw omgeving (familie, mantelzorgers, andere zorgverleners en indien nodig de gemeente) bespreken we welke zorg u precies nodig heeft. Parento neemt geen cliënten meer aan die zorg d.m.v. een Persoonsgebonden Budget (PGB) willen afnemen. Wel is het mogelijk om een deel van het PGB in ZIN om te zetten voor de zorg die wij leveren  af te nemen.