Mantelzorgbeleid

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Als er meer zorg nodig is dan de mantelzorger levert of de mantelzorger gaat wat minder zorg leveren, dan kijken wij samen met u en uw omgeving wat er nodig is. We maken met elkaar heldere afspraken over de invulling daarvan. Deze afspraken worden vastgelegd in het gezamenlijke zorgplan. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de mantelzorger. De mantelzorger en onze zorgverlener werken namelijk samen om aan u de beste zorg te verlenen. Om deze zorg optimaal op elkaar af te stemmen, is het noodzakelijk om de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen vanaf het begin duidelijk te formuleren. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

  • Wat doet de mantelzorger nu?
  • Wat kan en wil de mantelzorg blijven doen en welke taken juist niet?
  • Hoe krijgt de samenwerking vorm tussen mantelzorger en onze zorgverlener?
  • Hoe kan de mantelzorger ondersteunt worden?

Deze vragen zijn onderdeel van de intake, op basis waarvan het zorgplan wordt gemaakt. Wij ondersteunen de mantelzorger, onder andere door de mantelzorger(s) ook toegang te geven tot (specifiek aan te geven) delen van het zorgdossier. Afspraken over de te verlenen zorg, door zowel de zorgverlener als de mantelzorger, en de daadwerkelijk geleverde zorg worden hierin vastgelegd. De software die wij gebruiken maakt het mogelijk om het zorgdossier en de onderlinge afspraken online te raadplegen. Hierdoor is de mantelzorger bij elke fase van uw zorgverlening betrokken. Het doel van mantelzorgondersteuning is het behouden en vergroten van de kracht van het mantelzorgnetwerk rond de cliënt in zorg. Als we hierin knelpunten ervaren dan worden deze besproken. De rol en inzet van de mantelzorg(er) is ook onderdeel van de evaluatie van het zorgplan. Als u vragen heeft over ons mantelzorgbeleid, dan kunt u terecht bij de vaste zorgverleners of bij de wijkverpleegkundige die aanspreekpunt is.