Begeleiding

Onder begeleiding verstaan we ondersteuning bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

Voorbeelden:

  • Begeleiding bij het plannen van uw dagelijkse activiteiten.
  • Ondersteuning bij het doen van de administratie en uw financiën.
  • Leren om het huishouden te doen.
  • Begeleiding bij het onderhouden van sociale contacten.

Wat is ons aanbod?

Wanneer het uitvoeren en regelen van dagelijkse activiteiten moeilijker wordt, dan bieden wij ondersteuning bij het uitvoeren hiervan. Dit varieert van het begeleiden bij de maaltijdverzorging, tot het leren om het huishouden te doen of ondersteuning bij het onderhouden van sociale contacten. Hierdoor wordt actief het beperkte of afwezige regelvermogen herstelt dan wel gecompenseerd, zodat u voldoende regie over uw leven kunt voeren om zelfstandig te blijven. Ook kan begeleiding worden ingezet ter ondersteuning van de mantelzorger.

Hoe om te gaan met verwijzing en kosten?

U kunt Begeleiding aanvragen als u moeite heeft om de dagelijkse activiteiten te regelen of bijvoorbeeld moeilijk contact maakt met anderen. Deze zorg valt in principe onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. U kunt zichzelf melden bij het WMO-loket van de gemeente met uw zorgvraag. Als u het fijn vindt kunnen wij u hierbij helpen. Ga hiervoor naar het contactformulier en stel uw vraag. De gemeente vergoedt een groot deel van de Begeleiding, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan.

In sommige gevallen is persoonlijke begeleiding onderdeel van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit is voornamelijk zo als u de hele dag intensieve zorg nodig heeft. In dat geval heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ stelt voor elke cliënt vast welke zorg noodzakelijk is en hoeveel zorg nodig is. Heeft u hierbij hulp nodig? Wij kunnen u hierbij helpen, ga hiervoor naar het contactformulier en stel uw vraag.

Contact

Als u een zorgvraag voor Begeleiding heeft, neemt u dan contact met ons op. Ook als nog onduidelijk is of het om een WMO of CIZ-indicatie gaat. Wij kijken op basis van uw adres onder welk wijkteam uw zorgvraag valt. Het aanspreekpunt van dat wijkteam is een wijkverpleegkundige in uw wijk die uw omgeving en de voorzieningen goed kent. Samen met u en uw omgeving (familie, mantelzorgers, andere zorgverleners en indien nodig de gemeente) bespreken we welke zorg u precies nodig heeft. Parento neemt geen cliënten meer aan die zorg d.m.v. een Persoonsgebonden Budget (PGB) willen afnemen. Wel is het mogelijk om een deel van het PGB in ZIN om te zetten voor de zorg die wij leveren  af te nemen.