Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. De WMO is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De WMO is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving.

Wat is ons aanbod?

Allerlei groepen komen in aanmerking voor de WMO, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Parento Thuiszorg biedt de volgende WMO-zorg aan:

  • Begeleiding individueel
  • Dagbesteding
  • Vervoer

 Hoe om te gaan met verwijzing en kosten?

Om hulp of ondersteuning vanuit de WMO aan te vragen neemt u contact op met het Sociaal Team of WMO-loket van uw gemeente. Vervolgens neemt de WMO-consulent van het Sociaal Team contact met u op om een ‘keukentafelgesprek’ bij u thuis in te plannen. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen welke mogelijkheden er zijn om zelf, of met hulp van mensen om u heen, dan wel met hulp van voorzieningen, ondersteuning te krijgen. Ook de eigen bijdrage wordt besproken.

Voor aanmelding, vragen of hulp bij de aanvraag kunt u bellen met: 0180-396 944 of contact opnemen via het contactformulier.