Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de verleende zorg aan u of aan een familielid. Vanzelfsprekend doet Parento Thuiszorg er dan alles aan om deze ontevredenheid weg te nemen. Mochten er toch zaken zijn waar u ontevreden over bent en waar u niet met Parento Thuiszorg over wilt praten, dan kunt u met uw klacht terecht bij vereniging SPOT. Parento Thuiszorg is lid van de vereniging SPOT. Zij komen op voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Daarom heeft SPOT de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk georganiseerd.

Voor onze uitgebreide klachtenprocedure klikt u hier.