Over Parento Thuiszorg

Parento Thuiszorg is een kleinschalige thuiszorgorganisatie voor iedereen. Wij zijn er voor alle mensen die ons nodig hebben, dus ook voor u!

Waarom kiest u voor ons?

  • Wij kijken naar uw zorgvraag binnen uw totaalplaatje. Dat wil zeggen dat we ook kijken naar uw eigen (woon)omgeving en netwerk (contacten). Hierdoor wordt uw eigen kracht gestimuleerd en onze ervaring is dat u dan ook op medisch gebied sneller vooruitgaat.
  • Wij vinden het ook belangrijk dat u zin houdt/ krijgt om mee te participeren in de maatschappij. Onze zorgverleners wonen in hun werkgebied en daardoor kennen zij de omgeving en mogelijkheden goed. Met elkaar zoeken we naar de juiste oplossingen in onze gezamenlijke wijk, wel zo makkelijk.
  • Wij werken in kleine wijkgeoriënteerde teams. Dat betekent een beperkt aantal zorgverleners voor u, die uw wijk goed kennen.
  • Het is eenvoudig om te zeggen dat de cliënt centraal moet worden gesteld, en dat de cliënt zelf keuzes moet kunnen maken en zelf een coördinerende en sturende rol moet kunnen hebben in de zorg die hem geboden wordt. Het is echter niet eenvoudig om de werkprocessen in een grote thuiszorgorganisatie zo aan te passen dat dit ook werkelijk gebeurt. Wij zijn een nieuwe en kleinschalige organisatie en hebben de zorgverleningsprocessen vanaf het begin af aan ingericht vanuit deze servicegedachte. Ook onze medewerkers zijn allemaal getraind vanuit het uitgangspunt ‘het graag verlenen van zorg op een goede, zorgvuldige en gastvrije manier’.
  • Wij hebben een platte organisatiestructuur, waardoor de kostenstructuur van Parento Thuiszorg gunstiger is dan die van een grote thuiszorgorganisatie. Dit vertaalt zich weer in onze tarieven

 

Team Kantoor

Boven: Elma en Marieke  Onder: Brenda en Shari