Over Parento Thuiszorg

Parento Thuiszorg is een kleinschalige thuiszorgorganisatie voor iedereen. Wij zijn er voor alle mensen die ons nodig hebben, dus ook voor u! Parento Thuiszorg is opgericht vanuit de overtuiging dat u de zorg moet kunnen ontvangen die u verdient. De zorg wordt geleverd door de medewerker, daarom is de zorgverlener een belangrijk onderdeel in het bereiken van deze doelstelling. Wij richten ons daarom ook op het creëren van prettige werksferen voor onze medewerkers zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: passende zorg verlenen. Wij werken in kleine wijkgeoriënteerde teams. Dat betekent een beperkt aantal zorgverleners voor u, die uw wijk goed kennen. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen bij wijkteams.

Waarom kiest u voor ons?

  • Wij kijken naar uw zorgvraag binnen uw eigen (woon)omgeving en netwerk (contacten). Hierdoor wordt uw eigen kracht gestimuleerd en onze ervaring is dat u dan ook op medisch gebied sneller vooruitgaat.
  • Wij vinden het ook belangrijk dat u zin houdt/ krijgt om mee te participeren in de maatschappij. Onze zorgverleners wonen in hun werkgebied en daardoor kennen zij de omgeving en mogelijkheden goed. Met elkaar zoeken we naar de juiste oplossingen in onze gezamenlijke wijk, wel zo makkelijk.
  • Wij werken in kleine wijkgeoriënteerde teams. Dat betekent een beperkt aantal zorgverleners voor u, die uw wijk goed kennen.
  • Het is eenvoudig om te zeggen dat de cliënt centraal moet worden gesteld, en dat de cliënt zelf keuzes moet kunnen maken en zelf een coördinerende en sturende rol moet kunnen hebben in de zorg die hem geboden wordt. Het is echter niet eenvoudig om de werkprocessen in een grote thuiszorgorganisatie zo aan te passen dat dit ook werkelijk gebeurt. Wij zijn een kleinschalige organisatie en hebben de zorgverleningsprocessen vanaf het begin af aan ingericht vanuit deze servicegedachte. Ook onze medewerkers zijn allemaal getraind vanuit het uitgangspunt ‘het graag verlenen van zorg op een goede, zorgvuldige en gastvrije manier’.
  • Wij hebben een platte organisatiestructuur, waardoor we de lijntjes kort kunnen houden en snel kunnen schakelen.

Wachtlijst

Op dit moment hanteren wij geen wachtlijsten. Dat betekent echter niet dat wij alle cliënten die zich aanmelden kunnen aannemen. Of we iemand aan kunnen nemen hangt af van de drukte in de routes op dat moment. We raden u daarom aan om altijd even telefonisch contact met ons op te nemen om te vragen of er ruimte in de routes is op dat moment. Op voorhand kunnen wij geen plekken reserveren.